Nasza świetlica

Witamy w świetlicy szkolnej SP nr 14

Świetlica szkolna mieści się w sali 40 - opieka realizowana jest od 6.30 do 17.00 z przerwą na zajęcia lekcyjne.

Zapisy do świetlicy szkolnej odbywają się w czerwcu i w pierwszym tygodniu września. Dokumenty - karty zapisu do świetlicy dostępne są na stronie internetowej szkoły oraz w świetlicy szkolnej. W świetlicy obowiązuje wewnętrzny regulamin świetlicy szkolnej SP nr 14.

W świetlicy dzieci mogą odpocząć, oczekiwać na zajęcia dodatkowe, odrobić lekcje pod nadzorem i z pomocą wychowawców oraz zjeść gorący posiłek w stołówce szkolnej.

Świetlica proponuje dzieciom rozwijanie zainteresowań i umiejętności poprzez szeroki wachlarz zajęć plastycznych, muzycznych i ruchowych.

W świetlicy szkolnej pracują nauczyciele:

- Magdalena Pastuszka
- Jolanta Sójka

Świetlica szkolna proponuje zajęcia rozwijające zainteresowania.
Są to następujące formy aktywności:
- zajęcia z origami i papieroplastyki
- poznawanie baśni i legend związanych z Wrocławiem i Dolnym Śląskiem
- gry i zabawy ruchowe o charakterze ogólnorozwojowym
- zajęcia relaksacyjne
- gry i zabawy stolikowe
- zabawy z chustą animacyjną
- zajęcia kształtujące postawę patriotyczną
- zajęcia sportowe na sali gimnastycznej lub boisku szkolnym
- „Savoir - vivre" dla dzieci
- zabawy z elementami integracji sensorycznej
- wspólne czytanie książek
- zajęcia plastyczno - techniczne
- zajęcia muzyczne
- zajęcia z cyklu Jestem eko

Wszelkie prawa zastrzeżone © Szkoła Podstawowa nr 14 we Wrocławiu

Realizacja: Superszkolna.pl

Zaszyfrowany adres tej strony