Szkoła promująca zdrowie [300x212]

Opis szkoły

Szkoła osiedlowa położona w centrum miasta. Budynek 2 piętrowy z windą. Szkoła jednozmianowa. Zajęcia lekcyjne rozpoczynają się o godzinie 7.45 i trwają do 15.10. Szkoła zatrudnia 61 nauczycieli w tym: 34 nauczycieli dyplomowanych 18 nauczycieli mianowanych 9 nauczycieli kontraktowych.

Uczniowie objęci są opieką świetlicową, przed lekcjami od godz. 6:30 i po lekcjach do godz. 17:00

Stołówka i kuchnia - obiady robione na miejscy

Obowiązuje rekrutacja do klasy 1.

Ponadto możliwe zapisy do klasy 4, 5, 6, 7 i 8,  które w przypadku uzbierania wystarczającej liczby uczniów do otworzenia oddziału, rozpoczną naukę od września 2020 r.

Uczniowie mają możliwość wyboru zajęć dodatkowych realizowanych w formie następujących projektów i warsztatów: humanistycznych, matematycznych, informatycznych, chemicznych, biologicznych, dziennikarskich, językowych.

Zajęcia taneczne, robotyka, zajęcia sportowe.

Wiele form pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Uczniowie realizują treści programowe, nabywają nowe umiejętności poprzez uczestniczenie w obozach naukowych, zielonych szkołach, wyjściach do kina, teatru, muzeów oraz innych instytucji, np. do Wrocławskiego Parlamentu Młodzieży, redakcji Gazety Wyborczej, Gazety Wrocławskiej, Urzędu Miasta, z którymi szkoła nawiązuje współpracę w zależności od potrzeb.

Wszelkie prawa zastrzeżone © Szkoła Podstawowa nr 14 we Wrocławiu

Realizacja: Superszkolna.pl

Zaszyfrowany adres tej strony