Tutoring wychowawczy w Gimnazjum nr 28 we Wrocławiu 

Tutoring jest metodą edukacji zindywidualizowanej, która opiera się na bezpośrednim spotkaniu tutora z uczniem. Wzmacnia poszukiwania ucznia, któremu towarzyszy tutor: nauczyciel, który służy radą i potrafi umiejętnie wyznaczyć szlak poszukiwań. Istotne są tu osobiste racje budowane przez rozmowy, nieformalne spotkania, dzielenie się doświadczeniami, a także wzajemne zaufanie.

Celem programu jest pomoc uczniowi w jego indywidualnym rozwoju oraz zmotywowanie go do stałego doskonalenia.

Istotą tutoringu są indywidualne spotkania podczas których w atmosferze dialogu, szacunku i wzajemnej uwagi tutor pracuje z podopiecznym. Wspiera go w procesie uczenia się w wybranym obszarze wiedzy, pomaga rozwinąć umiejętność samodzielnego jej zdobywania oraz pogłębić sztukę maksymalnego korzystania z własnych talentów. Potrzeba na to czasu, uwagi i regularności – między innymi tymi cechami tutoring wyróżnia się spośród innych metod edukacyjnych.

Praca tutora jest procesem składającym się z czterech wyraźnych etapów: poznania podopiecznego (budowanie dobrych relacji), planowania rozwoju, realizacji planów i oceny rezultatów. Zakłada się, że tutor pracuje z podopiecznym w trzyletnim cyklu kształcenia.

Być tutorem to słuchać-wspierać rozumieć:

 • cierpliwe budowanie więzi (rozmowy, spotkania)
 • rozpoznawanie tego, co się dzieje z uczniem
 • porządkowanie myśli ucznia, nazywanie emocji
 • pokazywanie konsekwencji i ostrzeganie przed pułapkami
 • zamiast rozwiązywania problemu – wskazywanie możliwości
 • pomoc i wsparcie.

Wartość, specyfika tutoringu:

 • motywuje ucznia do myślenia o własnym rozwoju i wspiera go w jego planowaniu
 • pomaga w rozwiązywaniu bieżących problemów poprzez dzielenie się własnym doświadczeniem
 • pomaga rozwinąć potrzebne kompetencje osobiste i naukowe
 • pomaga czerpać satysfakcję z tego, co robi uczeń
 • buduje więzi, wspólnotę szkolną

Opis innowacji pedagogicznej:

Tutoring skierowany w swoim zadaniu opiekuńczo-wychowawczym na każdego ucznia z osobna. Zespołem klasowym opiekuje się trzech nauczycieli – tutorów, którzy poświęcając czas każdemu uczniowi z osobna. Tutorzy i wychowawca pracują indywidualnie z uczniami ale razem bardzo mocno współpracują.

Czas bezpośredniej pracy z uczniem określony jest w uśrednieniu na 1,5 godziny miesięcznie. Tutor spotyka się z uczniem na jednym spotkaniu dłuższym (ok. 30-45 min raz w miesiącu) i na cotygodniowych krótkich, nieformalnych spotkaniach
 np. w czasie przerwy.

Wszelkie prawa zastrzeżone © Szkoła Podstawowa nr 14 we Wrocławiu

Realizacja: Superszkolna.pl

Zaszyfrowany adres tej strony