Opis szkoły

Szkoła osiedlowa położona w centrum miasta. Budynek 2 piętrowy z windą. Szkoła jednozmianowa. Zajęcia lekcyjne rozpoczynają się o godzinie 8.00 i trwają do 15.10. Szkoła zatrudnia 61 nauczycieli w tym: 34 nauczycieli dyplomowanych 18 nauczycieli mianowanych 9 nauczycieli kontraktowych.

Oferta podstawowa obejmuje

Obowiązuje rekrutacja do klasy 1. Ponadto możliwe zapizy do klasy 4, 5, 6, 7 które rozpoczną naukę od września 2018 r.

W klasach ogólnych gimnazjalnych, które do wygaszenia gimnazujm  będą kokntynuować naukę w SP 14 uczniowie mają możliwość wyboru zajęć dodatkowych realizowanych w formie następujących projektów i warsztatów: humanistycznych, matematycznych, informatycznych, chemicznych, biologicznych, dziennikarskich, językowych.

Ponadto wszyscy uczniowie mogą odkrywać i rozwijać swoje zdolności, uczestnicząc w różnorodnych kołach zainteresowań:

- sportowe: koszykówka, siatkówka, siłownia, aerobik, zespół taneczny, unihokej, piłka ręczna;

- naukowe: warsztaty z matematyki, fizyki, chemii, biologii, informatyki, geografii, historii, ekologii, języka polskiego, języka angielskiego, języka rosyjskiego, języka francuskiego, języka niemieckiego;

- artystyczne: koło gitarowe, teatralne, chór; redakcja gazetki szkolnej „Kulturka”;

Szkolny Klub Europejski; koło filozoficzno – etyczne, biblioteczne, dziennikarskie – „ABC Dziennikarza”

Uczniowie realizują treści programowe, nabywają nowe umiejętności poprzez uczestniczenie w obozach naukowych, zielonych szkołach, wyjściach do kina, teatru, muzeów oraz innych instytucji, np. do Wrocławskiego Parlamentu Młodzieży, redakcji Gazety Wyborczej, Gazety Wrocławskiej, Urzędu Miasta, z którymi szkoła nawiązuje współpracę w zależności od potrzeb.

Szkoła prowadzi także klasę sportową o profilu piłka ręczna dziewcząt:

10 godzin wf

7 godzin zajęć z piłki ręcznej

1 godzina gier zespołowych

1 godzina rytmiki (aerobik, taniec i gimnastyka artystyczna)

1 godzina lekkiej atletyki i gimnastyki.

Obowiązkowy obóz letni i zimowy.

Udział w rozgrywkach organizowanych przez Związek Piłki Ręcznej w Polsce (reprezentowanie Uczniowskiego Klubu Sportowego "Handball 28")

 

Wszelkie prawa zastrzeżone © Szkoła Podstawowa nr 14 we Wrocławiu

Realizacja: Superszkolna.pl

Zaszyfrowany adres tej strony